โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล
TDVP SERVICE : บริการจากเรา


" เราเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจในด้านการให้บริการ ด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร หนึ่งเดียวในประเทศที่ได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน "


" เราเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจในด้านการให้บริการ ด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร หนึ่งเดียวในประเทศที่ได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน "


TDVP ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ NewsUpdate

สายตรง..! ท่านผู้อำนวยการ

“มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้เข้มแข็ง เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและสังคม”


นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว
สมชาย เกียรติก้องแก้ว
ผู้อำนวยการ รพ.อส.
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 65

ขอเชิญชวน..พี่น้องพร้อมใจ

" รวมพลังสุจริต "
ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- เมืองพัทยา
สมุดโทรศัพท์มหาดไทย