โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
แบบพิมพ์ : กลุ่มเลือกตั้งท้องถิ่น 63 | ดูสินค้าทั้งหมด | รายละเอียด 

สถ-ผถ-64 แบบขีดคะแนน

64-อจ-001 บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. (A5)

64-อจ-002 บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. (A5)

64-อจ-101 บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A5)

64-อจ-102 บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ (A5)

64-อจ-103 บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A4)

64-อจ-201 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)

64-อจ-202 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)


60-10-04 แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน

60-10-08 ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน

64-10-01 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1)

64-10-02 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5)

64-10-03 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง

64-10-04 หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6)

64-10-05 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ

64-10-06 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


สายด่วน 02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2215, 2210

| ดูทั้งหมด | ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  | App ตาสับปะรด  หน่วยบริการ : งานเลือกตั้ง

สายด่วน 098-6636864 086-3253414 081-3582606 02-1569646


วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

" เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส "

โรงพิมพ์อาสาฯ ใส่ใจคุณภาพและบริการ

TDVP ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ NewsUpdate

โรงพิมพ์อาสา ยุคใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว สู่สากล

แบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภา / ผู้บริหารท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้บริหารท้องถิ่น อปท อบต อบจ เทศบาล ทราบ
คณะทำงาน กรมการปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. แจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ จำนวน 30,000 ชุด
บก.อส. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค จากคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ