โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 " เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส "

" ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


dopa.go.th

แบบพิมพ์พร้อมหรือยัง!
โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น รพ.อส เปิดสายด่วน

• ส่งใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ได้ที่ : โทรสาร 02-1569647 ถึง 9
• สินค้าไม่ครบ / แก้ไข / เพิ่มเติม


หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ งานจำหน่าย
โทร. 086-3253414
โทร. 098-6636864
โทร. 081-3582606
Email : printer2900@hotmail.com

TDVP ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ NewsUpdate