โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
บัตรตัวอย่าง นายกเทศมนตรี 1 - 5  (A5)
.64-สท-111 บัตรตัวอย่าง นายกเทศมนตรี 1 - 5 (A5)
เล่มละ 20.00 บาท
บัตรตัวอย่าง สมาชิกสภาเทศบาล 1 - 20  (A4)
.64-สท-113 บัตรตัวอย่าง สมาชิกสภาเทศบาล 1 - 20 (A4)
เล่มละ 25.00 บาท
แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น)
60-10-04 แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น)
กล่องละ 820.00 บาท
ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
60-10-08 ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
กล่องละ 630.00 บาท
บัตรเลือกตั้ง นายก (A5)
64-001-001 บัตรเลือกตั้ง นายก (A5)
เล่มละ 25.00 บาท
บัตรเลือกตั้ง สมาชิก (A4)
64-001-004 บัตรเลือกตั้ง สมาชิก (A4)
เล่มละ 31.00 บาท
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
64-001-201 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
แผ่นละ 8.00 บาท
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
64-001-202 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
แผ่นละ 10.00 บาท
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
64-10-01 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
กล่องละ 952.00 บาท
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
64-10-02 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
กล่องละ 980.00 บาท
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
64-10-03 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
กล่องละ 950.00 บาท
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
64-10-04 หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
กล่องละ 720.00 บาท
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
64-10-05 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
กล่องละ 1,165.00 บาท
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
64-10-06 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
กล่องละ 1,050.00 บาท
แบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผถ.5/6)
สถ-ผถ-64 แบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผถ.5/6)
แผ่นละ 12.00 บาท
บัตรตัวอย่าง นายกเทศมนตรี 1 - 5  (A5)
.64-สท-111
บัตรตัวอย่าง นายกเทศมนตรี 1 - 5 (A5)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัตรตัวอย่าง สมาชิกสภาเทศบาล 1 - 20  (A4)
.64-สท-113
บัตรตัวอย่าง สมาชิกสภาเทศบาล 1 - 20 (A4)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น)
60-10-04
แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
60-10-08
ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัตรเลือกตั้ง นายก (A5)
64-001-001
บัตรเลือกตั้ง นายก (A5)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัตรเลือกตั้ง สมาชิก (A4)
64-001-004
บัตรเลือกตั้ง สมาชิก (A4)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
64-001-201
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
64-001-202
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
64-10-01
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
64-10-02
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
64-10-03
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
64-10-04
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
64-10-05
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
64-10-06
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท

แบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผถ.5/6)
สถ-ผถ-64
แบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผถ.5/6)

ราคาแผ่นละ 12.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า