โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ตะกร้าสินค้า

รูป รหัส-ชื่อสินค้า จำนวน ราคาหน่วยล่ะ ราคารวม ลบ
{{ item.options.code }} {{ item.options.name }}
{{ item.options.qty }}
{{ item.options.price | currency('', 2) }} ฿ {{ item.options.price * item.options.qty | currency('', 2) }} ฿
ไม่มีรายการสินค้า ท่านสามารถเลือกรายการสินค้าได้ คลิกที่นี้ เพื่อเลือกสินค้า
*กรุณาตรวจสอบ รายการ จำนวน สินค้าที่ท่านเลือก หากครบถ้วนกดยืนยัน

รหัส : {{ item.options.code }}
{{ item.options.name }}

  • ราคา/หน่วย : {{ item.options.price | currency('', 2) }} บาท
  • จำนวน :
    {{ item.options.qty }}
  • ราคารวม :{{ item.options.price * item.options.qty | currency('', 2) }} บาท
*กรุณาตรวจสอบ รายการ จำนวน สินค้าที่ท่านเลือก หากครบถ้วนกดยืนยัน หากไม่มีรายการสินค้า ท่านสามารถเลือกรายการสินค้าได้ คลิกที่นี้ เพื่อเลือกสินค้า