โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

บก.อส. รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค จากคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ

13 สิงหาคม 2563

วันที่ 8 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น. ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ว่าที่ นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค จำนวน 500 ชุด จากคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อไป

ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง